VISA THƯỜNG TRÚ 186 ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ DOANH NGHIỆP ĐỀ CỬ

 

Định cư Úc diện tay nghề 2019 là con đường thực tế, an toàn và hợp pháp nhất cho những người lao động lành nghề được đến Úc, làm việc và định cư trong năm 2019. Theo thông tin mới nhất chính phủ Úc công bố đầu tháng 7 năm 2019, quota duy trì trong 4 năm tới cho diện tay nghề nhóm Skill Indepandent là 18.000.  Chính phủ Úc sẽ ưu tiên 23.000 xuất mỗi năm cho những ai sẵn sàng đến sồng và làm việc các vùng thưa dân của Úc.

Các giải pháp định cư Úc diện tay nghề 2019 được OSG chú trọng xây dựng triển khai, dựa trên những cơ sở pháp lý thay đổi mới nhất của chính phủ Úc qua chương trình định cư Úc diện tay nghề 2019.

VISA THƯỜNG TRÚ 186 DIỆN DI DÂN TAY NGHỀ ÚC

Visa thường trú 186 diện tay nghề Úc, cho phép người lao động có kỹ năng, được đề cử bởi một người sử dụng lao động, sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn. Dòng Visa 186 có 3 loại chính:

 • Visa thường trú diện tay nghề 186 – Chuyển Tiếp Từ Visa tạm trú
 • Visa thường trú diện tay nghề 186 – Định Cư Trực Tiếp
 • Visa thường trú diện tay nghề 186 – Theo Hợp Đồng Lao Động

Quyền lợi khi visa thường trú 186 diện tay nghề độc lập, được cấp:

 • Các thành viên gia đình phụ thuộc có thể cùng xin visa bao gồm:
  • Vợ chồng/ Bạn đời chưa chính thức
  •  Con của 2 vợ chồng hoặc con riêng của vợ/chồng
  • Các thành viên gia đình đang giữ visa 457 hoặc 482.
  •  Người thân phụ thuộc khác
 • Đây là một thị thực vĩnh viễn, cho phép bạn cùng các thành viên gia đình ở lại Úc bất cứ nơi nào.
 • Thời hạn ban đầu của Visa 186 là 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Bạn cùng các thành viên gia đình có được thường trú nhân ngay khi visa được cấp.
 • Được làm việc và học tập tại Úc
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc, Medicare
 • Được bảo trợ cho người thân của bạn đến Úc.
 • Được tự do ra vào Úc
 • Nếu hội tụ đủ điều kiện, trở thành công dân Úc.

VISA THƯỜNG TRÚ 186 ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ 2019 – CHUYỂN TIẾP TỪ VISA VISA TẠM TRÚ DIỆN LAO ĐỘNG

Diện này dành cho:

Thị thực này cho phép người lao động có kỹ năng, được đề cử bởi người sử dụng lao động, sống và làm việc ở Úc vĩnh viễn.

 • Thời gian thị thực tối đa: 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: 12 – 13 tháng.
 • lệ phí visa: 3,755 AUD cho người nộp đơn chính.

Yêu cầu đối với đương đơn khi xin Visa thường trú 186 định cư Úc diện tay nghề 2019, chuyển tiếp từ Visa tạm trú

Khi nộp đơn xin Visa thường trú 186 định cư Úc diện tay nghề 2019 Úc, đương đơn phải:

 • Dưới 45 tuổi. Bạn được miễn tiêu chí này nếu bất kỳ điều nào sau đây áp dụng cho bạn:
  • Bạn được đề cử làm học giả (giảng viên đại học hoặc trưởng khoa ở cấp độ B, C, D hoặc E) của một trường đại học ở Úc
  • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc đề cử là nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật tại cấp độ kỹ năng 1 hoặc 2 của ANZSCO
  • Với tư cách là người giữ visa 457 hoặc TSS, bạn đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định cho chủ lao động được đề cử trong ít nhất 3 năm qua và thu nhập của bạn ít nhất bằng Ngưỡng thu nhập cao của Công việc Công bằng cho mỗi năm trong khoảng thời gian đó
  • Bạn là một bác sĩ y khoa đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định của bạn trong ít nhất 3 năm với tư cách là người giữ visa 457 hoặc TSS, và 2 trong số 3 năm đó đã được tuyển dụng ở khu vực Úc và vị trí này là ở khu vực Úc.
 • Bạn phải có 457, TSS hoặc visa cầu nối liên quan A, B hoặc C
 • Bạn phải được đề cử bởi nhà tuyển dụng đã bảo trợ visa làm việc tạm thời của bạn:
  • Chủ lao động của bạn phải tài trợ cho bạn làm việc toàn thời gian trên thị thực visa 457 hoặc visa 482 ít nhất 3 trong 4 năm trước khi đề cử bạn xin visa thường trú 186 diện tay nghề Úc.
  • Nếu bạn đã giữ (hoặc đã nộp đơn và sau đó được cấp) thị thực 186 vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, chủ lao động của bạn phải bảo trợ bạn làm việc toàn thời gian ít nhất 2 trong 3 năm trước khi đề cử bạn cho thị thực này.
  • Thay đổi tài trợ: Nếu quyền sở hữu kinh doanh của người sử dụng lao động visa 457 hoặc visa 482 đã thay đổi trong 3 năm qua – ví dụ: do bán doanh nghiệp, tiếp quản hoặc tái cấu trúc – bạn vẫn có thể đếm thời gian bạn làm việc cho doanh nghiệp trước đó.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh. IELTS 6.0 hoặc tương đương.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu người lao động đánh giá kỹ năng xem nghề nghiệp của bạn có phù hợp với đề cử công việc trong tương lai hay không?
 • Người lao động phải làm việc cho vị trí đề cử tối thiểu 2 năm.

VISA THƯỜNG TRÚ 186 ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ 2019 – ĐỊNH CƯ TRỰC TIẾP

Loại Visa này dành cho:

Các đương đơn nộp đơn xin Visa thường trú 186 định cư Úc diện tay nghề 2019, trực tiếp từ ngước ngoài hay đang ở tại Úc, hoặc vì 1 lý do gì đó không đáp ứng yêu cầu cho diện  Visa thường trú chuyển tiếp từ visa tạm trú.

 • Thời gian thị thực tối đa: 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: 12 – 15 tháng.
 • lệ phí visa: 3,755 AUD cho người nộp đơn chính.

Yêu cầu đối với đương đơn xin visa thường trú 186  PR trực tiếp

 • Dưới 45 tuổi.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh IELTS 6.0 cho từng kỹ năng hoặc tương đương.
 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động Úc có hoạt động kinh doanh tích cực và hợp pháp
 • Vị trí công việc đề cử phải làm toàn thời gian ít nhất 3 năm.
 • Công việc đề cử phải nằm trong Danh sách Ngành Nghề được bảo lãnh Úc
 • Thẩm định kỹ năng phù hợp với vị trí đề cử. Bạn được miễn đánh giá kỹ năng nếu bạn:
  • Đã được đề cử làm học giả (giảng viên đại học hoặc trưởng khoa ở cấp độ A, B, C, D hoặc E) bởi một trường đại học ở Úc, hoặc
  • Đã được đề cử làm nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật bởi một cơ quan khoa học của chính phủ Úc, hoặc
  • Hiện đang giữ một loại hạng đặc biệt (thị thực 444) hoặc visa Mối quan hệ gia đình công dân New Zealand (thị thực 461) và đã làm việc cho nhà tuyển dụng đã đề cử bạn, ở vị trí được đề cử, trong ít nhất 2 năm trong 3 năm trước ngày bạn xin visa
 • Đáp ứng bất kỳ yêu cầu về giấy phép, đăng ký hoặc là thành viên của tổ chức nào đó theo yêu cầu của tùy ngành nghề.

VISA THƯỜNG TRÚ 186 ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ 2019 – THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Diện visa này dành cho người lao động được doanh nghiệp đề cử hiện đang làm việc hoặc sẽ làm việc trong tương lai tại Úc theo hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận di trú của vùng. Chủ sử dụng lao động phải thỏa thuận với Chính phủ Úc trước khi nộp xin Visa cho người lao động cần được tuyển dụng.

Điều kiện đối với Visa thường trú 186 định cư Úc diện tay nghề 2019, loại hợp đồng lao động:

 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động Úc có doanh nghiệp hoạt động tích cực và hợp pháp tại Úc tham gia thỏa thuận lao động.
 • Bạn hiện phải làm việc, hoặc sẽ làm việc, cho chủ lao động của bạn theo thỏa thuận lao động.
 • Bạn phải có kỹ năng tiếng Anh phù hợp, kinh nghiệm, kỹ năng và các thuộc tính khác cho vị trí. Theo thỏa thuận lao động.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng cho thấy bạn có kỹ năng làm việc ở vị trí này.
 • Nếu bạn ở Úc, bạn phải có visa 457 hoặc TSS được cấp theo thỏa thuận lao động.
 • Làm việc tối thiểu cho nhà tuyển dụng đề cử 2 năm.

OSG & LIÊN MINH PHÁP LÝ DI TRÚ GIÚP ĐƯỢC GÌ CHO BẠN?

Hỗ trợ hồ sơ pháp lý

Các luật sư, trạng sư di trú của chúng tôi sẽ trực tiếp phân tích các yếu tố: Kinh nghiệm làm việc, bằng cấp, khả năng anh ngữ … đồng thời chúng tôi xem xét toàn bộ danh sách ngành nghề được bảo lãnh của tất cả các tiểu bang/ vùng lãnh thổ của Úc có mã ngành phù hợp với trường hợp của quí vị.
Sau khi có các dữ liệu cần thiết chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng liệu bạn có đáp ứng được các tiêu chí, điều kiện của diện di dân tay nghề Úc hay không? Từ đó chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên chân thành, chọn hay thay đổi lộ trình cho phù hợp với thế mạnh của quí vị sẵn có.

– Trường hợp chúng tôi nhận thấy khả năng của bạn phù hợp với lộ trình, chúng tôi sẽ đưa ra những sự chuẩn bị cần thiết, những yếu tố cần phát huy để nâng cao khả năng thành công hồ sơ.
– Trong trường hợp chúng tôi nhận thấy khả năng thành công của bạn rất thấp, chúng tôi sẽ thẳng thắn cho bạn những thông tin hữu ích giúp bạn có cách nhìn đúng đắn về Visa diện di dân tay nghề Úc. Hoặc chúng tôi sẽ cho bạn một lộ trình di dân thay thế khác.

Nếu sự đánh giá của chúng tôi khả thi:

Chúng tôi sẽ giúp bạn chuẩn bị những bằng chứng, những yếu tố có lợi theo thế mạnh của bạn để thuyết phục được tiểu bang/vùng miền có ngành nghề của bạn, bạn xứng đáng được bảo lãnh. Thuyết phục cơ quan xét duyệt visa bạn xứng đáng được cấp visa đến Úc theo diện tay nghề.

Hỗ trợ từ phía Việt Nam:

Đội ngũ phụ trách “DỊCH VỤ PHÁP LÝ CAO CẤP DIỆN DI DÂN TAY NGHỀ ÚC”, trực tiếp làm việc với quí vị ngay từ khi quý vị kết nối với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn quý vị chuẩn bị hồ sơ pháp lý, xem xét tính phù hợp của các yếu tố quý vị cung cấp … để có những hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời đúng với các yêu cầu của các cơ quan luật pháp.

Chúng tôi sẽ thay mặt quí vị làm việc với các cơ quan pháp luật. Hoặc các chuyên viên của chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ quí vị làm việc với các cơ quan pháp lý.

Hỗ trợ ổn định cuộc sống ở Úc:

Chúng tôi tạo kết nối để quí vị gặp gỡ các nhà tuyển dụng tại Úc hiện đang là đối tác, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư liên kết với chúng tôi thông qua các thương vụ hoặc “DỊCH VỤ PHÁP LÝ DI TRÚ CHẤT LƯỢNG CAO: ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ AUSTRALIA” để giúp bạn tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống ban đầu tại Úc.
Hỗ trợ con cái của quí vị nhập học.

Những hỗ trợ chỉ có ở OSG:

Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn lộ trình định cư Úc diện tay nghề 2019 KHÔNG THU PHÍ từ khi quí vị kết nối với chúng tôi cho đến khi quí vị ủy thác công việc cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ triển khai hồ sơ pháp lý của những thành viên gia đình phụ thuộc hoàn toàn KHÔNG THU PHÍ. Bao gồm: Vợ/chồng con cái phụ thuộc.

Một khi bạn đã đủ điều kiện chúng tôi xẽ giúp bạn xin visa thường trú Úc theo lộ trình định cư Úc diện tay nghề 2019

Chúng tôi hỗ trợ liên tục từ khi tiến hành hồ sơ cho đến khi bạn cùng các thành viên gia đình An Cư Lạc Nghiệp trên nước Úc.

Chúng tôi hiểu rằng kết quả xin Visa Australia của quí vị và những trường hợp cứu xét Thị thực Úc ảnh hưởng đến lý lịch di trú, kế hoạch, thời gian thậm chí thay đổi cuộc đời của quí vị và các thành viên gia đình mãi mãi. Chúng tôi không đảm bảo rằng visa Australia của Qúy vị được cấp, vì điều đó phụ thuộc vào quyết định của cơ quan cấp thị thực Úc.  Mọi đảm bảo điều là giả tạo, phi pháp. Nhưng chúng tôi hiểu được giá trị của Visa, chúng tôi sẽ vận dụng kinh nghiệm chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua, cùng với nội lực của quý để hoàn thành sứ mệnh mà quý vị tin tưởng ủy thác cho chúng tôi.

Những khách hàng được cấp visa gần đây:

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *