VISA 494 ÚC BƯỚC KHỞI ĐẦU LỘ TRÌNH ĐỊNH CƯ DIỆN TAY NGHỀ

Visa 494 Úc là loại visa tạm trú diện tay nghề,cho phép người sử dụng lao động bảo trợ cho những người lao động có kỹ năng đến Úc làm việc. Mục đích để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong khu vực của nhà tuyển dụng mà nhà tuyển dụng không thể tìm được một công nhân Úc phù hợp được đề cử làm việc trong danh sách nghề nghiệp có liên quan.

Loại visa này thích hợp cho những ai không đủ điều kiện để xin các loại visa định cư trực tiếp như Visa thường trú 190 diện tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc đề cử, Visa thường trú 189 diện tay nghề độc lập, Visa  thường trú 186 Úc diện tay nghề bảo lãnh … Đây là bước khởi đầu lộ trình di dân cho cả gia đình diện tay nghề sau 3 năm làm việc và sinh sống tại Úc.

Quyền lợi khi được cấp visa 494 Úc

visa 494 úc diện tay nghề

 • Các thành viên gia đình phụ thuộc có thể xin cùng visa 494 Úc với anh chị.
 • Sống, làm việc và học tập tại các khu vực được chỉ định hoặc các khu vực được chỉ định của Úc phù hợp với điều kiện thị thực của anh chị
 • Ra vào Úc nhiều lần trong khi visa tạm trú 494 còn hiệu lực.
 • Khi anh chị đáp ứng được điều kiện về công việc, và cư trú sau 3 năm anh chị, cùng các thành  viên gia đình phụ thuộc có thể nộp đơn xin visa thường trú ở lại Úc vĩnh viễn.
 • Anh chị được bảo vệ bởi luật pháp nơi làm việc của Úc.

Chi phí xét duyệt và thời hạn visa 494 diện tay nghề

 • Thời hạn visa 494 Úc là 5 năm
 • Phí xét duyệt: 4.045 AUD

Visa 494 diện tay nghề Úc có 2 loại chính:

 • Loại visa 494 Úc diện tay nghề dành cho nhà tuyển dụng bảo trợ đủ điều kiện.
 • Loại visa 494 diện tay nghề dành cho nhà tuyển dụng có thỏa thuận lao động.

Điều kiện xin visa 494 Úc diện tay nghề được người sử dụng lao động đề cử:

Điều kiện đối với visa 494 Úc dành cho đương đơn được nhà tuyển dụng bảo trợ

Đề cử bởi 1 nhà tuyển dụng

  • Anh chị phải được đề cử bởi một nhà tuyển dụng có hoạt động kinh doanh hợp pháp tại Úc.
  • Anh chị phải được tuyển dụng để làm việc trong ngành nghề được chỉ định và ở vị trí được doanh nghiệp bảo trợ hoặc đơn vị liên kết của doanh nghiệp đó, nằm trong khu vực được chỉ định của Úc.
  • Trước khi anh chị nộp đơn xin thị thực, nhà tuyển dụng của anh chị phải cần nộp đơn xin đề cử cho anh chị. Nhà bảo trợ phải đáp ứng đúng công việc được phê duyệt hoặc ít nhất đã nộp đơn đăng ký để trở thành một nhà bảo trợ kinh doanh tiêu chuẩn.
  • Độ tuổi: Anh chị phải dưới 45 tuổi
 • Kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm làm việc có liên quan đến nghành nghề đề cử: 
  • Anh chị phải chứng minh rằng anh chị có các kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm làm việc cần thiết để thực hiện nghề nghiệp được chỉ định.
  • Anh chị phải thực hiện đánh giá kỹ năng phù hợp với ngành nghề chỉ định
  • Trường hợp anh chị, không bắt buộc phải thực hiện đánh giá kỹ năng, anh chị vẫn được yêu cầu cung cấp bằng chứng khác để chứng minh rằng anh chị đáp ứng yêu cầu về công việc.
  • Anh chị phải làm việc trong nghề nghiệp được đề cử ít nhất 3 năm, toàn thời gian và ở cấp độ kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp được đề cử.
 • Khả năng anh ngữ: Anh chị phải có bằng IELTS tối thiểu 6.0 cho 4 kỹ năng hoặc anh ngữ tương đương.
 • Các điều kiện khác: Anh chị cùng các thành viên gia đình nộp hồ sơ xin visa 494 Úc phải đáp ứng được yêu cầu sức khỏe, lý lịch tư pháp…

Điều kiện đối với visa tạm trú 494 diện thỏa thuận lao động Úc

visa 494 úc

 • Được làm việc theo thỏa thuận lao động
 • Nghề nghiệp được đề cử phải là người lao động đáp ứng được thỏa thuận lao động giữa Liên bang và người được đề cử
 • Kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm làm việc có liên quan đến ngành nghề đề cử
  • Anh chị phải chứng minh rằng anh chị có các kỹ năng, trình độ và kinh nghiệm làm việc cần thiết để làm việc với nghề nghiệp được đề cử.
  • Nếu việc đánh giá kỹ năng được quy định trong thỏa thuận lao động, anh chị phải thực hiện đánh giá kỹ năng để chứng minh nghề nghiệp của anh chị phù hợp với công việc đề cử.
  • Nếu anh chị không bắt buộc phải thực hiện đánh giá kỹ năng, anh chị vẫn được yêu cầu cung cấp bằng chứng khác để chứng minh rằng anh chị có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc đề cử.
  • Anh chị phải được làm việc trong nghề nghiệp đề cử ít nhất 3 năm, toàn thời gian và làm việc ở vị trí kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp được đề cử.
 • Về anh ngữ: Điều kiện về anh ngữ sẽ phụ thuộc vào vị trí đề cử của anh chị, dựa theo thuận lao động giữa nhà tuyển dụng và cơ quan bộ đại diện cho chính phủ Úc.
 • Các điều kiện khác: Anh chị cùng các thành viên gia đình nộp xin visa tạm trú 494 Úc diện doanh nghiệp đề cử phải đáp ứng được sức khỏe, lý lịch tư pháp…

Dịch vụ pháp lý di trú cao cấp OSG giúp gì cho anh chị trong lộ trình định cư diện tay nghề Úc

( Dịch vụ pháp lý di trú cao cấp OSG hỗ trợ hồ sơ định cư Úc diên tay nghề: xin vui lòng xem tại đây)

Các loai visa diện tay nghề Úc khác

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *