VISA 188 ÚC BƯỚC KHỞI ĐẦU ĐỊNH CƯ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

 

Visa 188 Úc là loại visa tạm trú, dành cho những nhà đầu tư muốn đến Úc sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc, tiến hành hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc hoặc thực hiện một hoạt động kinh doanh tại Úc.

Đây là bước khởi đầu cho nhà đầu tư và các thành viên gia đình phụ thuộc có thể đến sống tạm trú, sau khi đủ điều kiện sẽ nộp đơn xin visa thường trú 888 để được định cư Úc trong tương lai.

Visa 188 Úc bao gồm những loại sau

Visa 188 Úc loại đổi mới kinh doanh hay còn gọi là 188A

Visa 188A Úc diện đổi mới kinh doanh

Loại Visa tạm trú 188A Úc dành cho những nhà đầu tư có kỹ năng kinh doanh được phép điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc.

 • Anh chị phải điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc.
 • Anh chị phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc

Visa 188 Úc loại nhà đầu tư hay còn gọi là 188B

visa 188B úc diện đầu tư trái phiếu chính phủ

Loại visa tạm trú 188B Úc, yêu cầu đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD vào trái phiếu chính phủ hoặc Lãnh thổ Úc và duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc

 • Phải đầu tư 1,5 triệu AUD vào Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc.
 • Phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc.

Visa 188 dành cho nhà đầu tư trọng yếu hay còn gọi là 188C

visa 188C diện đầu tư trọng yếu

Visa tạm trú 188c Úc dành cho những người đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc đáp ứng các yêu cầu nhất định và duy trì hoạt động đầu tư tại Úc.

 • Phải đầu tư ít nhất 5 triệu AUD để tuân thủ các khoản đầu tư đáng kể ở Úc.
 • Phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc hoặc Austrade.

Visa 188 dành cho đầu tư cao cấp hay còn gọi là 188C* 

visa 188c Úc diện đầu tư cao cấp

Loại visa 188 C dành cho những người được Austrade đề cử. Nhà đầu tư phải đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc và đóng góp từ thiện.

Visa 188 dành cho doanh nhân sáng tạo hay còn gọi là 188E

visa 188E diện doanh nhân sáng tạo

Visa tạm trú 188E cho phép anh chị thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Úc. Một hoạt động kinh doanh bắt buộc phải liên quan đến một ý tưởng sáng tạo có thể đem lại:

 • Thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc
 • Phát triển một doanh nghiệp hoặc cơ quan ở Úc
 • Được sự đồng thuần đề cử bỡi một tiểu bang hay vũng lãnh thổ Úc

Visa 188 dành cho nhà đầu tư tiếp tục mở rộng kinh doanh cho hoạt động kinh doanh của mình tại Úc

Visa tạm thời này cho phép người sở hữu visa 188 gia hạn thêm 2 năm nữa.

 • Gia hạn thêm thời gian lưu trú 2 năm nữa. Điều này có nghĩa là anh chị có thể ở lại Úc tổng cộng 6 năm kể từ ngày cấp visa Subgroup 188.
 • Anh chị phải có visa 188 Úc diện Đổi mới kinh doanh, ít nhất 3 năm.
 • Anh chị phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc.

Visa 188 dành cho nhà đầu tư tiếp tục mở rộng đáng kể cho hoạt động kinh doanh của mình tại Úc 

visa 188 úc diện đầu tư

Visa 188 Úc này cho phép người nhà đầu tư đang giữ visa 188 gia hạn thời gian ở Úc thêm 4 năm nữa. Điều này có nghĩa là anh chị có thể ở lại Úc tổng cộng 8 năm kể từ ngày cấp visa 188 Úc diện đầu tư.

 • Anh chị phải có visa Subgroup 188 diện Nhà đầu tư quan trọng ít nhất 3 năm hoặc Visa 188 nhà đầu tư đáng kể.
 • Bạn phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc hoặc Austrade.

Các lộ trình định cư Úc diện đầu tư & Dịch vụ pháp lý di trú cao cấp OSG

Xem chi tiết…

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *