VISA 186 ÚC GIẢI PHÁP ĐỊNH CƯ TRỰC TIẾP CHO CẢ GIA ĐÌNH

 

Visa 186 Úc diện tay nghề được doanh nghiệp đề cử. Đây là loại visa định cư trực tiếp, cho phép người lao động có kỹ năng, được đề cử bởi một người sử dụng lao động, đến Úc làm việc và có luôn thường trú nhân, ngay khi thị thực này được cấp.

Visa 186 Úc diện tay nghề có 3 loại chính

 1. Chuyển tiếp từ visa tạm trú
 2. Định cư trực tiếp
 3. Visa 186 Úc diện tay nghề theo hợp đồng lao động

Nhóm 1: Visa 186 Úc diện tay nghề được chuyển tiếp từ visa tạm trú

Điều kiện

 • Dưới 45 tuổi. Những trường hợp dưới đây chấp nhận khi anh chị trên 45 tuổi vẫn nộp được hồ sơ xin visa 186 Úc diện tay nghề nhóm này
  • Bạn được đề cử làm học giả (giảng viên đại học hoặc trưởng khoa ở cấp độ B, C, D hoặc E) của một trường đại học ở Úc
  • Bạn được cơ quan chính phủ khoa học Úc đề cử là nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật tại cấp độ kỹ năng 1 hoặc 2 của ANZSCO
  • Với tư cách là người giữ visa 457 hoặc TSS, bạn đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định cho chủ lao động được đề cử trong ít nhất 3 năm qua và thu nhập của bạn ít nhất bằng Ngưỡng thu nhập cao của Công việc Công bằng cho mỗi năm trong khoảng thời gian đó
  • Bạn là một bác sĩ y khoa đã làm việc trong ngành nghề được chỉ định của bạn trong ít nhất 3 năm với tư cách là người giữ visa 457 hoặc TSS, và 2 trong số 3 năm đó đã được tuyển dụng ở khu vực Úc và vị trí này là ở khu vực Úc.
 • Để có thể nộp xin visa thường trú 186 Úc nhóm 1, anh chị phải đang giữ một trong số visa sau: 457, TSS hoặc visa bắt cầu liên quan A, B hoặc C
 • Một trong những điều kiện quan trọng để có thể nộp đơn xin visa nhóm 1, anh chị phải được đề cử bởi nhà tuyển dụng.
  • Người sử dụng lao động phải tài trợ cho bạn làm việc toàn thời gian trên visa 457 hoặc visa 482 ít nhất 3 trong 4 năm trước khi đề cử bạn xin visa 186 Úc.
  • Nếu bạn đã giữ (hoặc đã nộp đơn và sau đó được cấp) thị thực 186 vào ngày 18 tháng 4 năm 2017, chủ lao động của bạn phải bảo trợ bạn làm việc toàn thời gian ít nhất 2 trong 3 năm trước khi đề cử bạn cho thị thực này.
  • Thay đổi tài trợ: Nếu quyền sở hữu kinh doanh của người sử dụng lao động visa 457 hoặc visa 482 đã thay đổi trong 3 năm qua – ví dụ: do bán doanh nghiệp, tiếp quản hoặc tái cấu trúc – bạn vẫn có thể cộng gộp thời gian bạn làm việc cho doanh nghiệp trước đó.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh IELTS  tối thiểu 6.0 cho từng 4 kỹ năng hoặc tương đương.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu người lao động đánh giá kỹ năng xem nghề nghiệp của bạn có phù hợp với đề cử công việc trong tương  ai hay không?
 • Người lao động phải làm việc cho vị trí đề cử tối thiểu 2 năm.

Thời hạn, thời gian xét duyệt và lệ phí

 • Thời gian visa 186 Úc nhóm 1 tối đa: 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, anh chị sẽ cần visa thường trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt: 12 – 13 tháng.
 • Lệ phí nộp xin visa hiện nay là 3,755 AUD cho người nộp đơn chính. Bên cạnh đó anh chị còn phải chi trả cho các khoản phí cho những thành viên gia đình phụ thuộc.

 

Nhóm 2: Visa 186 Úc diện định cư trực tiếp

visa 186 úc

Các đương đơn nộp đơn xin Visa 186 Úc trực tiếp từ ngước ngoài hay đang ở tại Úc, hoặc vì 1 lý do gì đó không đáp ứng yêu cầu cho diện Visa 186 chuyển tiếp từ visa tạm trú.

Điều kiện xin visa 186  Úc diện định cư trực tiếp

 • Dưới 45 tuổi.
 • Đáp ứng yêu cầu về tiếng Anh IELTS 6.0 cho từng kỹ năng hoặc tương đương.
 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động Úc có hoạt động kinh doanh tích cực và hợp pháp
 • Vị trí công việc đề cử phải làm toàn thời gian ít nhất 3 năm.
 • Công việc đề cử phải nằm trong Danh sách Ngành Nghề được bảo lãnh Úc dành cho visa 186 Úc
 • Thẩm định kỹ năng phù hợp với vị trí đề cử. Bạn được miễn đánh giá kỹ năng nếu bạn:
  • Đã được đề cử làm học giả (giảng viên đại học hoặc trưởng khoa ở cấp độ A, B, C, D hoặc E) bởi một trường đại học ở Úc, hoặc
  • Đã được đề cử làm nhà khoa học, nhà nghiên cứu hoặc chuyên gia kỹ thuật bởi một cơ quan khoa học của chính phủ Úc, hoặc
  • Hiện đang giữ một loại hạng đặc biệt (Visa 444) hoặc visa Mối quan hệ gia đình công dân New Zealand (Visa 461) và đã làm việc cho nhà tuyển dụng đã đề cử bạn, ở vị trí được đề cử, trong ít nhất 2 năm trong 3 năm trước ngày bạn xin visa thường trú 186 Úc
 • Đáp ứng bất kỳ yêu cầu về giấy phép, đăng ký hoặc là thành viên của tổ chức nào đó theo yêu cầu của tùy ngành nghề.

Thời hạn, thời gian và lệ phí xét duyệt visa

 • Thời hạn cấp ban đầu cho visa 186 Úc diện định cư Úc trực tiếp tối đa 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Thời gian xét duyệt từ 12 đến 15 tháng.
 • Lệ phí visa 186 Úc nhóm 2 là 3,755 AUD cho người nộp đơn chính. Bên cạnh đó anh chị phải chi trả khoản phí cho những thành viên gia đình đi cùng.

 

Nhóm 3: Visa 186 Úc theo hợp đồng lao động

visa 187 úc diện tay nghề

Diện visa Úc này dành cho người lao động được doanh nghiệp đề cử hiện đang làm việc hoặc sẽ làm việc trong tương lai tại Úc theo hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận di trú của vùng bang. Chủ sử dụng lao động phải thỏa thuận với Chính phủ Úc trước khi nộp xin Visa 186 cho người lao động cần được tuyển dụng.

Điều kiện xin visa thường trú 186 Úc theo hợp đồng lao động

 • Bạn phải được đề cử bởi một chủ lao động Úc có doanh nghiệp hoạt động tích cực và hợp pháp tại Úc tham gia thỏa thuận lao động.
 • Bạn hiện phải làm việc, hoặc sẽ làm việc, cho chủ lao động của bạn theo thỏa thuận lao động.
 • Bạn phải có kỹ năng tiếng Anh phù hợp, kinh nghiệm, kỹ năng và các thuộc tính khác cho vị trí. Theo thỏa thuận lao động.
 • Bộ Nội Vụ có thể yêu cầu đánh giá kỹ năng cho thấy bạn có kỹ năng làm việc ở vị trí này.
 • Nếu bạn ở Úc, bạn phải có visa 457 hoặc TSS được cấp theo thỏa thuận lao động.
 • Làm việc tối thiểu 2 năm cho nhà tuyển dụng đề cử cho bạn xin visa 186 Úc.

Chi phí xét duyệt visa 186 Úc nhóm 3 này là 4.045 AUD cho đương đơn chính. Ngoài ra anh chị phải trả thêm các khoản phí cho những thành viên gia đình đi cùng.

Quyền lợi khi được cấp visa thường trú 186 Úc diện tay nghề

VISA 186 ÚC DIỆN TAY NGHỀ ĐƯỢC CHỦ DOANH NGHIỆP ĐỀ CỬ

 • Các thành viên gia đình phụ thuộc có thể cùng xin visa 186 Úc bao gồm:
  • Vợ chồng hoặc bạn đời chính thức chưa kết hôn
  •  Con của 2 vợ chồng hoặc con riêng của vợ/chồng
  • Các thành viên gia đình đang giữ visa 457 hoặc Visa 482.
  •  Người thân phụ thuộc khác
 • Đây là một thị thực vĩnh viễn, cho phép anh chị cùng các thành viên gia đình ở lại Úc bất cứ nơi nào.
 • Thời hạn ban đầu của Visa 186 định cư Úc diện tay nghề là 5 năm. Sau khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần thị thực cư trú (RRV) để nhập lại Úc với tư cách thường trú nhân.
 • Bạn cùng các thành viên gia đình có được thường trú nhân ngay khi visa được cấp.
 • Được làm việc và học tập tại Úc
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc, Medicare
 • Được bảo trợ cho người thân của bạn xin visa Úc.
 • Được tự do ra vào Úc trong thời hạn visa 186 Úc còn hiệu lực
 • Khi bạn có thường trú nhân vĩnh viễn, nếu hội tụ đủ điều kiện, bạn có thể xin quốc tịch Úc.

Dịch vụ pháp lý di trú cao cấp của OSG giúp được gì cho anh chị?

 • Ai sẽ là người đánh giá xem hồ sơ của anh chị có đủ điều kiện để tiến hành xin visa 186 Úc?
 • Ai sẽ là người giúp anh chị kết nối với nhà tuyển dụng?
 • Ai sẽ là người đồng hành quý vị từ lúc tiến hành hồ sơ pháp lý đến khi ổn cuộc sống Úc?

OSG chính là cầu nối hỗ trợ anh chị giải quyết 3 vấn đề trên để anh chị cùng các thành viên gia đình đến Úc lập nghiệp và định cư an toàn trên nước Úc

Các bài viêt liên quan

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *