Chúng tôi hiểu rằng kết quả xin Visa Australia của quí vị và những trường hợp cứu xét Visa Úc, ảnh hưởng đến lý lịch di trú, kế hoạch, thời gian thậm chí thay đổi cuộc đời của quí vị và các thành viên gia đình mãi mãi. Chúng tôi không đảm bảo rằng visa Úc của Qúy vị được cấp, vì điều đó phụ thuộc vào quyết định của cơ quan xét duyệt, cấp Visa Úc. Mọi đảm bảo đều là giả tạo, phi pháp. Nhưng chúng tôi hiểu được giá trị của visa, chúng tôi sẽ vận dụng chuyên môn pháp lý, kinh nghiệm của chúng tôi đã đúc kết trong nhiều năm qua, cùng với nội lực của quý để hoàn thành sứ mệnh mà quý vị tin tưởng ủy thác cho chúng tôi.

Đội ngũ luật sự, chuyên viên phụ trách pháp lý Di Trú Úc của OSG có đủ tư cách và kinh nghiệm rộng để cung cấp cho khách hàng, hàng loạt những giải pháp di trú đến Úc, với nhiều loại hạng mục visa khác nhau

Chúng tôi, tự hào đã giúp khách hàng của chúng tôi xin visa, kháng cáo, xử lý thành công những trường hợp khó khăn, những trường hợp nan giải mà các văn phòng di trú chuyên nghiệp khác từ chối không dám nhận.

Đội ngũ luật sư và các chuyên gia phụ trách Dịch Vụ Pháp Lý Di Trú cao cấp OSG sẽ tiến hành thu thập, phân tích dữ liệu thông tin của khách hàng, sau đó lập nhiều lộ trình di trú dưới nhiều góc độ khác nhau phù hợp với hoàn cảnh, thế mạnh chuyên biệt của từng khách hàng. Chúng tôi sẽ thống nhất với quý vị tiến hành theo giải pháp và lộ trình tối ưu. Tất cả những việc này chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho đến khi quý vị ủy thác hồ sơ pháp lý cho chúng tôi.