DI DÂN ĐẾN NORTHERN TERRITORY DIỆN TAY NGHỀ

Chính phủ Bắc Úc có thể đề cử quý vị là một người nhập cư lành nghề nếu quý vị có nghề trong Danh sách nghề nghiệp di dân Bắc Úc

Bắc Úc cũng có thể đề cử quý vị nếu ngành nghề của quý vị không nằm trong Danh sách Nghề nghiệp Di cư Bắc Úc, nhưng nó thuộc danh sách hiện tại của Chính phủ Úc về các nghề có đủ tiêu chuẩn

Bắc Úc đề cử trên cơ sở quý vị cam kết sống và làm việc trong nghề nghiệp hoặc trong nghề nghiệp có liên quan chặt chẽ tại Bắc Úc

Sau khi visa diện tạm trú 489 hoặc visa thường trú 190 được cấp quý vị cần phải  tìm kiếm việc làm, sinh sống ít nhất hai năm ở Bắc Úc

Điều kiện

Để xin được visa diện tay nghề Úc, dưới sự đề cử của Chính phủ Bắc Úc, quý vị phải:

  • Đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Úc để được cấp thị thực diện tay nghề visa tạm trú 489 hay visa thường trú 190
  • Được chính phủ  Bắc Úc đề cử
  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu thị thực của Chính Phủ Úc khác về tuổi đời, sức khoẻ và lý lịch tư pháp .. bao gồm quý vị và những thành viên phụ thuộc trong đơn xin thị thực của quý vị.

Danh sách nghề nghiệp diện đề cử Bắc Úc

Một số nghề nghiệp trong danh sách dưới đây yêu cầu một mức độ kỹ năng ngôn ngữ cụ thể.

Đối với các ngành nghề được đánh dấu * trong danh sách, nơi có yêu cầu cấp giấy phép hoặc đăng ký bắt buộc, người nộp đơn sẽ được yêu cầu chứng minh trình độ tiếng Anh đủ để đáp ứng giấy phép / đăng ký hoặc điểm IELTS tối thiểu 6.0 cho từng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết hoặc tương đương được Bộ Nội vụ chấp nhận.

Đối với các ngành nghề được đánh dấu bằng !!, bạn cần có kỹ năng giao tiếp cấp cao.

Nếu quý vị đã sống ở Lãnh thổ  Bắc Úc quý vị có thể được miễn các yêu cầu chuyên môn. Nếu như có thể chứng tỏ rằng đã sống và làm việc trong Bắc Úc và có thể chứng minh triển vọng việc làm tích cực trong tương lai.

ANZSCO code Occupation Comments
141999 Accommodation and Hospitality Managers nec
221111 Accountant (General)
233911 Aeronautical Engineer
231111* Aeroplane Pilot
234111 Agricultural Consultant
234112 Agricultural Scientist
342111* Airconditioning and Refrigeration Mechanic
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
323112* Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)
121111 Aquaculture Farmer
362212 Arborist
139911 Arts Administrator or Manager
321111 Automotive Electrician
351111 Baker
121312 Beef Cattle Farmer
351211 Butcher or Small goods Maker
394111 Cabinetmaker
342411* Cabler (Data and Telecommunications)
141111 Cafe or Restaurant Manager
331212 Carpenter
351311 Chef
312212 Civil Engineering Technician
272311 Clinical Psychologist
411711 Community Worker
263111 Computer Network and System Engineer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
149311 Conference and Event Organiser
133111 Construction Project Manager
351411 Cook
132111 Corporate Services Manager
272199 Counsellors
149212 Customer Services Manager
262111 Database Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
261312 Developer Programmer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
321212 Diesel Motor Mechanic
411712 Disabilities Services Officer
411311 Diversional Therapist
272112 Drug and Alcohol Counsellor
311412 Earth Science Technician
272312 Educational Psychologist
342211 Electrical Linesworker
341111* Electrician (General)
342314* Electronic Instrument Trades Worker (General)
342315* Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)
233411 Electronics Engineer
133211 Engineering Manager
411411* Enrolled Nurse
251311 Environmental Health Officer
221213 External Auditor
149913 Facilities Manager
411713 Family Support Worker
132211 Finance Manager
323211 Fitter (General)
323212 Fitter and Turner
323213 Fitter-Welder
332111 Floor Finisher
234113 Forester
121213 Fruit or Nut Grower
ANZSCO code Occupation Comments
334114* Gasfitter
253111* General Medical Practitioner
333111 Glazier
391111 Hairdresser
313111 Hardware Technician Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
134299!! Health and Welfare Services Manager nec All applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
141311 Hotel or Motel Manager
223111!! Human Resource Advisor All applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
261111 ICT Business Analyst Offshore applicants must provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
225212 ICT Business Development Manager
313112 ICT Customer Support Officer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
135112 ICT Project Manager Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
262112 ICT Security Specialist Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
313199 ICT Support Technicians nec Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
272412 Interpreter
362213 Landscape Gardener
224611* Librarian
121399 Livestock Farmers nec
221112 Management Accountant
224711 Management Consultant
225113 Marketing Specialist
233512 Mechanical Engineer
322311 Metal Fabricator
121411 Mixed Crop And Livestock Farmer
121216 Mixed Crop Farmer
121317 Mixed Livestock Farmer
321211 Motor Mechanic (General)
321213 Motorcycle Mechanic
263112 Network Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
263113 Network Analyst Offshore applicants must provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
254311* Nurse Manager
254411* Nurse Practitioner
252411* Occupational Therapist
NZSCO code Occupation Comments
324111 Panelbeater
311215 Pharmacy Technician
252511* Physiotherapist
334111* Plumber (General)
134213 Primary Health Organisation Manager
133511 Production Manager (Forestry)
133513 Production Manager (Mining)
511112 Program or Project Administrator
612112 Property Manager
272612 Recreation Officer
254412* Registered Nurse (Aged Care)
254413* Registered Nurse (Child and Family Health)
254414* Registered Nurse (Community Health)
254415* Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
254416* Registered Nurse (Developmental Disability)
254417* Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
254421* Registered Nurse (Medical Practice)
254418* Registered Nurse (Medical)
254422* Registered Nurse (Mental Health)
254425* Registered Nurse (Paediatrics)
254423* Registered Nurse (Perioperative)
254424* Registered Nurse (Surgical)
254499* Registered Nurses nec
411715 Residential Care Officer
251513* Retail Pharmacist
131112 Sales and Marketing Manager
322211 Sheetmetal Trades Worker
231213* Ship’s Master
321214 Small Engine Mechanic
272511 Social Worker
261313 Software Engineer Offshore applicants must provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
399516 Sound Technician
252712 Speech Pathologist
452321 Sports Development Officer
133611 Supply and Distribution Manager
232212 Surveyor
262113 Systems Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
261112 Systems Analyst Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
221113 Taxation Accountant
241111* Teacher, Early Childhood (Pre-Primary School)
241512* Teacher of the Hearing Impaired
241599* Teacher, Special Education nec
342413* Telecommunications Linesworker
272413 Translator
121221 Vegetable Grower
324311 Vehicle Painter
234711* Veterinarian
361311 Veterinary Nurse
242211 Vocational Education Teacher
313113 Web Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
232414 Web Designer
261212 Web Developer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
322313 Welder (First Class)
134214!! Welfare Centre Manager All applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
272613 Welfare Worker
411716 Youth Worker

 

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *