DỊCH VỤ PHÁP LÝ DI TRÚ CAO CẤP OSG GIÚP QUÍ VỊ KHÁNG CÁO LÊN MRT ÚC

RMT: Migration Review Tribunal là Toàn Án Tái Cứu Xét Di Trú. Một khi đơn xin visa của quí vị bị từ chối hoặc Visa bị hủy bỏ chưa thỏa đáng, qúy vị có thể kháng cáo lên MRT Úc, toà án MRT sẽ đánh giá lại các tiêu chuẩn áp dụng của Bộ Nội Vụ Úc để xác định xem quý vị có hội đủ điều kiện để được cấp visa, hoặc quyết định của Bộ Nội Vụ về việc hủy bỏ visa sẽ được thu hồi trở lại.

MRT có thể làm gì cho quí vị?

Kháng cáo lên MRT Úc

MRT có thể quyết định rằng quyết định của Bộ Di Trú là không chính xác, đặt sang một bên quyết định của Bộ và thay vào quyết định mới cho Bộ Di Trú xem xét lại. Nếu hồ sơ kháng cáo được MRT gửi ngược lại cho Bộ Di Trú xem xét lại, nói chung, Bộ sẽ cấp visa hoặc thu hồi lại quyết định hủy bỏ visa (mặc dù Bộ vẫn bắt buộc phải thực hiện một đánh giá đầy đủ để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu liên quan được đáp ứng và hội đủ điều kiện).MRT cũng có thể quyết định rằng quyết định của Bộ Di Trú là đúng, và khẳng định quyết định của Bộ Di Trú (tức là kháng cáo không thành công).

Những người có thể nạp đơn kháng cáo MRT?Qúi vị có thể nạp đơn để MRT xem xét trong các trường hợp sau đây:• Qúi vị đang ở Úc, đang xin visa và đã bị từ Bộ Bộ Di Trú chối• Qúi vị đang ở Úc và visa của quí vị đã bị Bộ Di Trú hủy bỏ• Qúi vị được bảo lãnh hoặc được đề cử bởi một chủ nhân hay người khác cho visa làm việc, và quí vị nộp hồ sơ xin visa này ngoài nước Úc.• Các cá nhân có thể nạp đơn để MRT xem xét trên cơ sở bao gồm các ứng viên được tài trợ bởi chủ nhân của họ (Visa 457, Visa 186 hoặc Visa 187), visa diện vợ/chồng (309/100 và 300), các thành viên gia đình (Visa người chăm sóc hoặc than nhân còn lại) vv Lưu ý: Đối với Visa thường trú nhân (Resident Return Visa) và visa du lịch Úc, chỉ có cha mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em của người nộp đơn xin visa có thể nạp đơn để MRT xem xét• Qúi vị cần có giấy phép dụng người lao động theo chương trình 457 và đơn xin giấy phép bảo lãnh (Sponsorship) hay đơn xin đề bạt (Nomination) đã bị từ chốiMRT không thể xem xét quyết định hủy bỏ visa nếu việc hủy bỏ này xảy ra khi người có visa đang ở bên ngoài nước Úc

Chi phí kháng cáo quyết định lên MRT bao nhiêu?

Lệ phí nộp đơn MRT hiện nay là $ 1,604.00. Một nửa lệ phí nộp đơn sẽ được hoàn lại nếu bạn là thành công với kháng cáo MRT của bạn.MRT sẽ không có hoàn lại tiền nếu đơn xin cứu xét của bạn không thành công, hoặc nếu sau đó bạn rút lại đơn MRT của bạn.
Thời hạn áp dụng để MRT xem xét là gì?Điều quan trọng cần lưu ý là có thời gian giới hạn nghiêm ngặt về việc nộp đơn xin kháng cáo MRT. Tuy nhiên, thời hạn mà bạn cần phải nạp hồ sơ để MRT xem xét nói chung là ngắn.Điều quan trọng là bạn đọc kỹ các thông báo từ chối hoặc hủy bỏ từ Bộ Di Trú- điều này sẽ cho bạn biết việc từ chối hoặc hủy bỏ visa của bạn là có thể nạp đơn kháng cáo lên MRT hay không, và thời gian mà bạn cần phải nộp đơn để MRT xem xét.MRT không thể chấp nhận bất kỳ đơn xin tái cứu xét MRT nào được gửi ngoài khung thời gian cho phép. Quy định này được thực thi rất nghiêm ngặt và không có trường hợp ngoại lệ. Do đó bạn phải đảm bảo rằng bạn nộp đơn xin tái cứu xét trong khoảng thời gian Bộ cho phép hay không.

Bao lâu tôi phải chờ đợi cho hồ sơ kháng cáo MRT?

Nói chung, thời gian chờ đợi rất dài. Bạn nên kiểm tra trang web của MRT cho biết về thời gian xử lý.Nếu bạn có tình huống gì có thể đảm bảo MRT xử lý trường hợp của bạn với sự ưu tiên, bạn nên báo điều này để có sự chú ý của MRT (tốt nhất là ngay từ lúc quý vị nộp đơn MRT xin tái cứu xét), cùng với bằng chứng hợp lý của lý do tại sao bạn yêu cầu được xử lý ưu tiên.MRT cũng có quyền lực độc lập để tiến hành điều tra riêng của mình. Ví dụ như MRT có thể liên hệ với chủ nhân của bạn, bạn bè hoặc gia đình nếu bạn đã cung cấp bằng chứng từ, hoặc về họ.Nếu MRT có bất kỳ thông tin bất lợi về bạn (tức là thông tin có thể làm cho việc hồ sơ xin MRT của bạn thất bại) MRT sẽ thông báo cho bạn và yêu cầu bạn bình luận về thông tin đó. Nếu bạn nhận được một thông báo như vậy có nghĩa là nó rất quan trọng và bạn phải đáp ứng yêu cầu cho ý kiến phản hồi trong thời hạn quy định, nếu MRT không nhận được sự nhận xét hay phản hồi của bạn, điều này có thể dẫn đến kết quả kháng cáo thất bại.

OSG & Liên Minh Pháp Lý Di Trú có thể giúp bạn kháng cáo MRT như thế nào?Dịch vụ kháng cáo lên MRT Úc

Bởi vì khung thời gian để bạn được MRT xem xét lại trường hợp của bạn được áp dụng rất nghiêm ngặt và rất ngắn, do đó chúng tôi đề nghị bạn liên hệ với chúng tôi ngay khi bạn nhận được thông báo từ chối hoặc hủy bỏ visa.Cho dù bạn cần hỗ trợ toàn diện với bộ hồ sơ xin visa, hay sự hỗ trợ và đại diện với đơn xin tái cứu xét Migration Review Tribunal, hay đơn xin kháng cáo lên Toà án Hành Chánh (AAT), Tòa án Liên bang Úc, hay chỉ là một lần tư vấn, OSG chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những lời khuyên và dịch vụ pháp lý và di trú tốt nhất mà bạn yêu cầu.Chúng tôi đang ở đây để giúp bạn có thể đạt được visa và kết quả tốt nhất theo đúng tinh thần luật di trú của Úc.

Kinh Nghiệm của OSG

Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng về đời sống, môi trường, cơ cấu kinh doanh và các nền văn hóa khác nhau của Châu Á.  Đồng thời, chúng tôi đang sống và hít thở trong nền văn hoá, luật pháp và môi trường kinh doanh của Úc hằng ngày. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi hiểu rất rõ các mục tiêu của khách hàng và chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những giải pháp pháp lý và di trú thực tiễn, phù hợp với từng hoàn cảnh cá nhân, đúng theo các tiêu chuẩn của luật Di trú Úc và tinh thần pháp luật của nước Úc!

Các loại thị thực của Australia

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *