DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ ĐỊNH CƯ ÚC DIỆN TAY NGHỀ BANG BẮC ÚC

 

Ngày nay, từ việc thiếu hụt nguồn lao động tại bang Bắc Úc. Chính phủ tiểu bang Bắc Úc đã có những chính sách khuyến khích thu hút nhân tài đến làm việc lâu dài và định cư tại tiểu bang với sự bảo trợ của chính phủ Nam Úc.

Tuy vậy, những đương đơn có nguyện vọng di dân đến Bắc Úc diện tay nghề theo thị thực tạm trú 489 diện di dân tay nghề có bảo lãnh hoặc thị thực thường trú 190 diện di dân tay nghề có bảo lãnh từ chính phủ tiểu bang Nam Úc. Trước hết nghề nghiệp của đương đơn phải nằm trong danh sách đề cử của bang Nam Úc. Bên cạnh đó là đồi hổi về khả năng Anh ngữ, kinh nghiệm làm việc, lý lịch tư pháp thỏa mãn được các mã ngành riêng biệt.

Danh sách ngành nghề được bảo trợ bao gồm:

ANZSCO code Occupation
231111* Aeroplane Pilot
234111 Agricultural Consultant
234112 Agricultural Scientist
342111* Airconditioning and Refrigeration Mechanic
323111 Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)
323112* Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)
121111 Aquaculture Farmer
362212 Arborist
139911 Arts Administrator or Manager
321111 Automotive Electrician
351111 Baker
121312 Beef Cattle Farmer
351211 Butcher or Small goods Maker
394111 Cabinetmaker
342411* Cabler (Data and Telecommunications)
141111 Cafe or Restaurant Manager
331212 Carpenter
351311 Chef
312212 Civil Engineering Technician
272311 Clinical Psychologist All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
411711 Community Worker
263111 Computer Network and System Engineer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
149311 Conference and Event Organiser
133111 Construction Project Manager
351411 Cook
132111 Corporate Services Manager
272199 Counsellors All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
149212 Customer Services Manager All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
262111 Database Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
261312 Developer Programmer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
321212 Diesel Motor Mechanic
411712 Disabilities Services Officer
411311 Diversional Therapist
272112 Drug and Alcohol Counsellor
311412 Earth Science Technician
272312 Educational Psychologist All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
342211 Electrical Linesworker
341111* Electrician (General)
342314* Electronic Instrument Trades Worker (General)
342315* Electronic Instrument Trades Worker (Special Class)
233411 Electronics Engineer
133211 Engineering Manager
411411* Enrolled Nurse
251311 Environmental Health Officer
221213 External Auditor
149913 Facilities Manager
411713 Family Support Worker
132211 Finance Manager
323211 Fitter (General)
323212 Fitter and Turner
323213 Fitter-Welder
332111 Floor Finisher
234113 Forester
121213 Fruit or Nut Grower
ANZSCO code Occupation Comments
334114* Gasfitter
253111* General Medical Practitioner All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
333111 Glazier
391111 Hairdresser
313111 Hardware Technician Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
134299!! Health and Welfare Services Manager nec All applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
141311 Hotel or Motel Manager
223111!! Human Resource Advisor All applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
261111 ICT Business Analyst Offshore applicants must provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
225212 ICT Business Development Manager All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
313112 ICT Customer Support Officer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
135112 ICT Project Manager Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
262112 ICT Security Specialist Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
313199 ICT Support Technicians nec Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
272412 Interpreter
362213 Landscape Gardener
224611* Librarian
121399 Livestock Farmers nec
221112 Management Accountant All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
224711 Management Consultant Offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
225113 Marketing Specialist Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
233512 Mechanical Engineer Offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
322311 Metal Fabricator
121411 Mixed Crop And Livestock Farmer
121216 Mixed Crop Farmer
121317 Mixed Livestock Farmer
321211 Motor Mechanic (General)
321213 Motorcycle Mechanic
263112 Network Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
263113 Network Analyst Offshore applicants must provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
254311* Nurse Manager All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
254411* Nurse Practitioner All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
252411* Occupational Therapist All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
ANZSCO code Occupation Comments
324111 Panelbeater
311215 Pharmacy Technician All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
252511* Physiotherapist
334111* Plumber (General)
134213 Primary Health Organisation Manager All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
133511 Production Manager (Forestry)
133513 Production Manager (Mining)
511112 Program or Project Administrator
612112 Property Manager
272612 Recreation Officer
254412* Registered Nurse (Aged Care)
254413* Registered Nurse (Child and Family Health)
254414* Registered Nurse (Community Health)
254415* Registered Nurse (Critical Care and Emergency)
254416* Registered Nurse (Developmental Disability)
254417* Registered Nurse (Disability and Rehabilitation)
254421* Registered Nurse (Medical Practice)
254418* Registered Nurse (Medical)
254422* Registered Nurse (Mental Health)
254425* Registered Nurse (Paediatrics)
254423* Registered Nurse (Perioperative)
254424* Registered Nurse (Surgical)
254499* Registered Nurses nec
411715 Residential Care Officer
251513* Retail Pharmacist All offshore applicants must have an IELTS test result with no component/band less than 7.0 (or equivalent)
131112 Sales and Marketing Manager All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
322211 Sheetmetal Trades Worker
231213* Ship’s Master
321214 Small Engine Mechanic
272511 Social Worker
261313 Software Engineer Offshore applicants must provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
399516 Sound Technician
252712 Speech Pathologist All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent, no component less than 7.0
All applicants must have the minimum test score required for registration (ie OET 3As 1B minimum)
452321 Sports Development Officer
133611 Supply and Distribution Manager All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
232212 Surveyor
262113 Systems Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
261112 Systems Analyst Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
221113 Taxation Accountant
241111* Teacher, Early Childhood (Pre-Primary School)
241512* Teacher of the Hearing Impaired
241599* Teacher, Special Education nec
342413* Telecommunications Linesworker
272413 Translator
121221 Vegetable Grower
324311 Vehicle Painter
234711* Veterinarian
361311 Veterinary Nurse
242211 Vocational Education Teacher All offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
313113 Web Administrator Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
232414 Web Designer Offshore applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
261212 Web Developer Offshore applicants must  provide evidence of having received an offer of employment by a NT employer in their nominated occupation or a closely related occupation
322313 Welder (First Class)
134214!! Welfare Centre Manager All applicants must have a minimum IELTS of 7.0 overall or equivalent
272613 Welfare Worker
411716 Youth Worker

 

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *