DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ CANBERRA ĐỀ CỬ

Hàng năm, Canberra cập nhật lại danh sách ngành nghề đang thiếu hụt để thu hút lực lượng lao động quốc tế có kỹ năng, trình độ chuyên môn phù hợp đến Úc làm việc và định cư. Những ngành nghề trong danh sách này ACT sẽ đề cử cho anh chị nộp đơn xin visa tạm trú 491 diện khu vực được chỉ định hoặc visa thường trú 190 diện định cư trực tiếp Úc.

OSG xin cập nhật danh sách ngành nghề mới nhất ngày 1 tháng 1 năm 2020 của ATC

OPEN  OCCUPATIONS – 190 and 491 NOMINATION
ANZSCO Occupation Status
131112 Sales & Marketing Manager Open
131113 Advertising Manager Open
131114 Public Relations Manager Open
132511 Research and development manager ** Only Open if caveat is met
133111 Construction Project Manager Open
133211 Engineering Manager Open
225311 Public Relations Professional Open
232111 Architect Open
232112 Landscape Architect Open
232411 Graphic Designer Open
232412 Illustrator Open
232414 Web Designer Open
233211 Civil Engineer Open
233212 Geotechnical Engineer Open
233213 Quantity Surveyor Open
233214 Structural Engineer Open
233311 Electrical Engineer Open
233411 Electronics Engineer Open
233511 Industrial Engineer Open
233512 Mechanical Engineer Open
233513 Production or plant engineer Open
233911 Aeronautical Engineer Open
233912 Agricultural Engineer Open
233913 Biomedical Engineer Open
233914 Engineering Technologist Open
233915 Environmental Engineer Open
233999 Engineering Professionals nec Open
233916 Naval Architect** Only Open if caveat is met
234111 Agricultural Consultant** Only Open if caveat is met
234112 Agricultural Scientist** Only Open if caveat is met
234211 Chemist ** Only Open if caveat is met
234312 Environmental Consultant ** Only Open if caveat is met
234313 Environmental Research Scientist ** Only Open if caveat is met
234399 Environmental Scientists nec ** Only Open if caveat is met
234411 Geologist ** Only Open if caveat is met
234412 Geophysicist ** Only Open if caveat is met
234413 Hydrogeologist ** Only Open if caveat is met
234511 Life Scientist (general) ** Only Open if caveat is met
234517 Microbiologist ** Only Open if caveat is met
234518 Zoologist ** Only Open if caveat is met
234599 life scientists (nec) ** Only Open if caveat is met
234513 Biochemist ** Only Open if caveat is met
234514 Biotechnologist ** Only Open if caveat is met
234515 Botanist** Only Open if caveat is met
234516 Marine Biologist** Only Open if caveat is met
234611 Medical Laboratory Scientist** Only Open if caveat is met
234914 Physicist ** Only Open if caveat is met
234999 Natural and Physical Science Professionals nec ** Only Open if caveat is met
242111 University Lecturer ** Only Open if caveat is met
251211 Medical Diagnostic Radiographer Open
251212 Medical Radiation Therapist Open
251213 Nuclear Medicine Technologist Open
251214 Sonographer Open
251511 Hospital Pharmacist ## Only Open if caveat is met
251512 Industrial Pharmacist ## Only Open if caveat is met
251513 Retail Pharmacist ## Only Open if caveat is met
252411 Occupational Therapist Open
252511 Physiotherapist Open
252711 Audiologist Open
252712 Speech Pathologist Open
253111 General Practitioner Open
253112 Resident Medical Officer Open
254111 Midwife Open
254311 Nurse Manager Open
254411 Nurse Practitioner Open
254412 Registered Nurse (Aged Care) Open
254413 Registered Nurse (Child & Family Health) Open
254414 Registered Nurse (Community Health) Open
254415 Registered Nurse (Critical Care & Emergency) Open
254416 Registered Nurse (Developmental Disability) Open
254417 Registered Nurse (Disability & Rehabilitation) Open
254418 Registered Nurse (Medical) Open
254421 Registered Nurse (Medical Practice) Open
254422 Registered Nurse (Mental Health) Open
254423 Registered Nurse (Perioperative) Open
254424 Registered Nurse (Surgical) Open
254425 Registered Nurse (Paediatrics) Open
254499 Registered Nurses (nec) Open
261111 ICT Business Analyst ** Only Open if caveat is met
261112 Systems Analyst** Only Open if caveat is met
261211 Multimedia Specialist Open
261212 Web Developer Open
261311 Analyst Programmer** Only Open if caveat is met
261312 Developer Programmer** Only Open if caveat is met
261313 Software Engineer** Only Open if caveat is met
261314 Software Tester** Only Open if caveat is met
261399 Software and Applications Prog. nec** Only Open if caveat is met
262111 Database Administrator** Only Open if caveat is met
262112 ICT Security Specialist** Only Open if caveat is met
262113 Systems Administrator** Only Open if caveat is met
263111 Computer Network & Systems Engineer** Only Open if caveat is met

 

263112 Network Administrator** Only Open if caveat is met
263113 Network Analyst** Only Open if caveat is met
263211 ICT Quality Assurance Engineer** Only Open if caveat is met
263212 ICT Support Engineer** Only Open if caveat is met
263213 ICT Systems Test Engineer** Only Open if caveat is met
263299 ICT Support and Test Engineers (nec) ** Only Open if caveat is met
263311 Telecommunications Engineer** Only Open if caveat is met
263312 Telecommunications Network Engineer** Only Open if caveat is met
272111 Careers Counsellor Open
272112 Drug & Alcohol Counsellor Open
272113 Family & Marriage Counsellor Open
272114 Rehabilitation Counsellor Open
272115 Student Counsellor Open
272199 Counsellor (nec) Open
272311 Clinical Psychologist Open
272312 Educational Psychologist Open
272313 Organisational Psychologist Open
272314 Psychotherapist Open
272399 Psychologists (nec) Open
272511 Social Worker Open
272612 Recreation Officer Open
272613 Welfare Worker Open
321211 Motor Mechanic (General) Open
321212 Diesel Motor Mechanic Open
321213 Motorcycle Mechanic Open
321214 Small Engine Mechanic Open
322311 Metal Fabricator Open
322313 Welder (First Class) Open
324111 Panel beater Open
331111 Bricklayer Open
331112 Stonemason Open
332211 Painting Trades Workers Open
333211 Fibrous Plasterer Open
333212 Solid Plasterer Open

 

334111 Plumber (General) ^^ Only Open if caveat is met
334112 Aircon. & Mechanical Services Plumber  ^^ Only Open if caveat is met
334113 Drainer  ^^ Only Open if caveat is met
334114 Gasfitter  ^^ Only Open if caveat is met
334115 Roof Plumber  ^^ Only Open if caveat is met
341111 Electrician (General) ^^ Only Open if caveat is met
341112 Electrician (Special Class) ^^ Only Open if caveat is met
341113 Lift Mechanic  ^^ Only Open if caveat is met
342111 Air-con & Refrigeration Mechanic  ^^ Only Open if caveat is met
391111 Hairdresser Open
394111 Cabinetmaker Open
411411 Enrolled Nurse Open

Anh chị có thể xem danh sách mới nhất nếu như ACT có sự thay đổi mà chúng tôi chưa kịp cập nhật Tại đây

Các loại visa diện tay nghề Úc hiện nay

KHÁCH HÀNG OSG ĐƯỢC CẤP VISA GẦN ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *